Privacy en Cookie Statement

Van Prins tot Koning neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Van Prins tot Koning heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Van Prins tot Koning bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Van Prins tot Koning
Van Prins tot Koning kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van Van Prins tot Koning bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Van Prins tot Koning kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Van Prins tot Koning gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Van Prins tot Koning de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Van Prins tot Koning. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Van Prins tot Koning en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Van Prins tot Koning (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Van Prins tot Koning gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer (of creditcardgegevens), voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Van Prins tot Koning kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Van Prins tot Koning deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Van Prins tot Koning correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Van Prins tot Koning een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Prins tot Koning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Van Prins tot Koning jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Van Prins tot Koning de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Van Prins tot Koning maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekst bestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Van Prins tot Koning maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Met jouw toestemming plaatst Van Prins tot Koning tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Van Prins tot Koning bezoekt. Hierdoor kan Van Prins tot Koning te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Van Prins tot Koning bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Van Prins tot Koning maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Van Prins tot Koning inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Van Prins tot Koning de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Van Prins tot Koning heeft hier geen invloed op. Van Prins tot Koning heeft Google geen toestemming gegeven om de via Van Prins tot Koning verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Van Prins tot Koning draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Van Prins tot Koning bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Van Prins tot Koning jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Van Prins tot Koning jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar emmy@vanprinstotkoning.nl. Van Prins tot Koning zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Van Prins tot Koning neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van Prins tot Koning heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Van Prins tot Koning of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Van Prins tot Koning verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Prins tot Koning via emmy@vanprinstotkoning.nl.

www.vanprinstotkoning.nl is een website van Van Prins tot Koning. Van Prins tot Koning is als volgt te bereiken:
Adres: Hunzedal 69, 9531 GD Borger
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 81284969
Telefoon: +31 648786887
E-mailadres: emmy@vanprinstotkoning.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Prins tot Koning, verzoekt Van Prins tot Koning je om zo snel mogelijk contact met Van Prins tot Koning op te nemen via emmy@vanprinstotkoning.nl. Van Prins tot Koning zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Van Prins tot Koning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.